Hindu Temple
  Names of Lord Vinayagar / Ganesha  
 
Akhurath
Alampata
Amit
Anantachidrupamayam
Avaneesh
Avighna
Balaganapati
Bhalchandra
Bheema
Bhupati
Bhuvanpati
Buddhinath
Buddhipriya
Buddhividhata
Chaturbhuj
Devadeva
Devantakanashakarin
Devavrata
Devendrashika
Dharmik
Dhoomravarna
Durja
Dvaimatura
Ekaakshara
Ekadanta
Ekadrishta
Eshanputra1
Gadadhara
Gajakarna
Gajanana
Gajananeti
Gajavakra
Gajavaktra
Ganadhakshya
Ganadhyakshina
Ganapati
Gaurisuta
Gunina
Haridra
Heramba
Kapila
Kaveesha
Krti
Kripalu
Krishapingaksha
Kshamakaram
Kshipra
Lambakarna
Lambodara
Mahabala
Mahaganapati
Maheshwaram
Mangalamurti
Manomay
Mrityuanjaya
Mundakarama
Muktidaya
Musikvahana
Nadapratithishta
Namasthetu
Nandana
Nideeshwaram
Omkara
Pitambara
Pramoda
Prathameshwara
Purush
Rakta
Rudrapriya
Sarvadevatman
Sarvasiddhanta
Sarvatman
Shambhavi
Shashivarnam
Shoorpakarna
Shuban
Shubhagunakanan
Shweta
Siddhidhata
Siddhipriya
Siddhivinayaka
Skandapurvaja
Sumukha
Sureshwaram
Swaroop
Tarun
Uddanda
Umaputra
Vakratunda
Varaganapati
Varaprada
Varadavinayaka
Veeraganapati
Vidyavaridhi
Vighnahara
Vignaharta
Vighnaraja
Vighnarajendra
Vighnavinashanaya
Vigneshwara
Vikat
Vinayaka
Vishwamukha
Vishwaraja
Yagnakaya
Yashaskaram
Yashvasin
Yogadhipa

 

 
 
Home | Gods | Temples | Location

Hindutemple.co.in is Powered by Cybergeek solutionTM