Hindu Temple
  Names of Lord Hanuman or Anjaneya  
 
Anjaneya
Akshahantrey
Batnasiddhikara
Bhakthavatsala
Bajrangbali
Chiranjeevi
Chaturbahu
Chaturbhuj
Dashabahu
Danta
Dheera
Deenabandhav
Dhruddavrat
Hanumanta
JaiKapeesh
Kapeeshwar
Kabalikrut
Kumarabrahmacharin
Kesarinandan
Kesarisut
Kalanabha
Kanchanabha
Kamaroopin
Lakshmanapranadata
Lankapuravidahaka
Lokapujya
Maruti
Mahadhyuta
Mahakaya
Manojavaya
Mahatman
Mahavira
Marutatmaj
Mahabala
Mahatejas
Mahatapas
Pragnya
Prasannatman
Pratapavat
Prabhava
Pingalaksha
Pavanputra
Panchavaktra
Ramabhakta
Ramadhuta
Sankatamochanan
Shrimath
Sugreeva Sachiva
Shoora
Surarchita
Sphatikabha
Sanjeevananagahatre
Shuchaye
Shanta
Sitaramapada
Sagarotharaka
Tatvagyanaprad
Vanar
Vajrakaya
Vagmine
Vijitendriya
Vajranakha
Vagadheeksha
Yogine

 

 
 
Home | Gods | Temples | Location

Hindutemple.co.in is Powered by Cybergeek solutionTM