Hindu Temple
  Names of Lord Balaji - Venkateswara  
 
Achyutha
Ananta
Ananthaksha
Balaji
Chalapathy
Damodara
Ezhumalai
Govinda
Govindaraj
Hrishikesa
Kesava
Mukund, Mukundha
Narayana
Padmanabha
Seshadhri
Sadanjana
Sridhara
Srikara
Srinivasa
Tirupathi
Tirupativasa
Tirumalavasa
Vaikuntanatha
Vaikuntavasa
Venkata
Venkatesa
Venkateswara
Vrushadhri
Vrishabhaachala

 

 
 
Home | Gods | Temples | Location

Hindutemple.co.in is Powered by Cybergeek solutionTM